Stenstroms Nylon Quilted Vest | Navy

$345.00
  • Nylon
  • Side pockets & breast pocket
  • Padding: 100% Polyester